Over Aquapath

Ook al is water de meest voorkomende stof op aarde, toch worden zoetwaterbronnen steeds schaarser. Dit is te wijten aan menselijke activiteiten, die leiden tot overconsumptie en vervuiling. De bevolkingsgroei gecombineerd met de vraag naar water per hoofd van de bevolking beperkt de beschikbaarheid van reeds schaarse waterbronnen.

Terwijl zoetwaterverbruik een wereldwijde uitdaging is, is actie op lokaal niveau van essentieel belang – ons consumptiepatroon en economisch beleid hebben een grote invloed op de waterbronnen op beide fronten. Als consument van producten met verschillende watervoetafdrukken, kan de Europese burger een aanzienlijke invloed hebben op het directe en indirecte waterverbruik en bijdragen aan waterbesparing en verminderen van vervuiling.

In deze context, AquaPath is gericht op het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne zodat de Europese burgers over de nodige kennis beschikken om verantwoordelijk te handelen en het wereldwijde waterverbruik te beïnvloeden. Een verantwoordelijk burger wordt men als volgt:

  • verminderen van direct waterverbruik
  • veranderen van het consumptiegedrag van water intensieve producten naar producten met een lage en als het mogelijk is, een duurzaam watervoetafdruk;
  •  druk uitoefenen op fabrikanten zodat zij hun processen veranderen en producten aanbieden met een duurzaam watervoetafdruk.

Deze bewustwordingscampagne zal worden uitgevoerd door middel van de volgende activiteiten en media:

  •  Web Platform – App – Water Footprint Calculator inclusief praktische tips voor het waterverbruik door middel van een keuzemenu en richtlijnen voor het huishouden; “see-click-fix” tool, etc.
  •  Hardware training materiaal ontwikkeld met een informatief en pedagogisch doel, maar met een wetenschappelijke basis;
  • Bewustwording modules voor kinderen
  •  State of the art en opleidingsbehoeften analyse.

Er zijn twee doelgroepen: kinderen en volwassenen. Het doel is om duurzaam gedrag in het hele gezin te bevorderen. Elke groep zal worden benaderd op een manier die bij hen past:

  •  interactieve games en tekenfilms voor kinderen;
  •  voor volwassenen: communicatie door middel van praktische handleidingen met daarin suggesties voor waterbesparing.
  • Ook komt er een interactieve tool  voor directe communicatie met de lokale autoriteiten in verband met afvalwater.

AquaPath wordt gefinancierd in het kader van het Europees programma Erasmus Plus. De periode loopt van  2014 t/m 2016 binnen het Strategic Partnership in het volwassenonderwijs.

Het consortium bestaat uit 7 partners uit 6 EU-landen, die goed samenwerken dankzij de mix van internationale, multisectoriële en interdisciplinaire achtergronden, culturen en expertisegebieden.