Water voetafdruk

Weet je hoeveel water je verbruikt in je dagelijkse leven?

 

De watervoetafdruk (WV) van een persoon, gemeenschap of bedrijf is de totale hoeveelheid zoet water die gebruikt is om alle goederen en diensten te produceren die door deze persoon of gemeenschap worden geconsumeerd, of die door het bedrijf worden geproduceerd. Het watergebruik wordt gemeten in geconsumeerde (verdampte) en/of vervuilde kubieke meter water per tijdseenheid.. (Arjen Y. Hoekstra, 2002).

freshwater is bekend als “zoetwater” in verschillende talen

 

De water footprint bestaat uit drie onderdelen: groen, blauw en grijs. Samen vormen deze componenten een volledig beeld van het gebruik van water afhankelijk van de bron van het water verbruikt, hetzij als regenval / bodemvocht (groen) of oppervlaktewater / grondwater (blauw), en de hoeveelheid zoet water die nodig is voor opname van verontreinigende stoffen (grijs) .

 

Groen watervoetafrduk is het water van regen die is opgeslagen in de wortelzone van de bodem, ingedampt en opgenomen door planten. Het is met name relevant voor land-, tuin- en bosbouw.

 

Blauw watervoetafrduk is water dat komt van oppervlakte- of grondwater en ingedampt of opgenomen in een product of uit een watermassa en teruggezonden naar een ander, of terug op een ander tijdstip. Geïrrigeerde landbouw, industrie en water voor huishoudelijk gebruik hebben meestals een blauwe watervoetafdruk.

 

Grijs watervoetafdruk is de hoeveelheid zoet water die nodig is om stoffen te assimileren aan specifieke waterkwaliteit voldoen. Het grijze watervoetafdruk beschouwt punt verontreiniging afgevoerd naar een zoetwater bron rechtstreeks via een pijp of indirect via afvloeiing of uitspoeling uit de bodem, ondoordringbare oppervlakken, of andere diffuse bronnen.

 

Bereken uw watervoetafdruk