Project partners

eurocrea
Eurocrea Merchant, Italië. Is een management-adviesbureau met vestigingen in Milaan en Napels. Het bureau past al jaren een  multidisciplinaire benadering toe, waarmee het topprojecten begeleidt in diverse economische sectoren. Eurocrea heeft de leiding over de algemene gang van zaken in Aquapath, het management, de financieel-economische aspecten en kwaliteitsborging.

 

areanatAREANATejo, Portugal. Is een Regionale Energie- en Milieu-instelling die zich richt op het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan efficiënter energiegebruik en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De primaire taak van Areanatejo is het controleren van waterleidingnetwerken van lokale overheden – en daarmee het evalueren van de efficiëntie van hun water-distributiesystemen. Binnen Aquapath levert Areanatejo expertise in wetenschap en kennis, gericht op bewustwording bij lokale gemeenschappen en ondersteuning bij zelfredzaamheid, en het geeft alle training in het project vorm..

 

WFN_Logo_PO

Het Water Footprint Network, Nederland. Is een dynamische, internationale, lerende gemeenschap. Haar hoofdactiviteiten bestaan uit het ontwikkelen van standaarden, richtlijnen en criteria voor Water Footprint Assessment (het bepalen van een watervoetafdruk). Door haar expertise in opleidingen aan verschillende doelgroepen om water te besparen kan zij Aquapath voorzien van een gedeeld kennis- en begrippenkader. Tevens ontwikkelt zij de Water Footprint calculator, die gebruikt gaat worden als onderdeel van de binnen het project te ontwikkelen opleiding. Ten slotte coördineert WFN het onderzoek naar de “stand van zaken”.

Knowledgkime Innovation Market, Spanje. Is opgericht met als doel het bieden van technische, innovatieve diensten aan bedrijven (MKB) en openbare instellingen. KIM is de technische partner binnen Aquapath. Door zijn ervaring in coaching, ondersteuning bij zelfredzaamheid en opleidingsprogramma’s, levert het zowel hulpmiddelen als inhoudelijke waarde, het ontwikkelen van de AquaPath website, de integratie met onderwijsinhoud, de toepassing van een campagne om water te besparen in de lokale context, en activiteiten die ondersteunen bij zelfredzaamheid.

aiforia

Aiforia, Duitsland. Is een internationale instelling gevestigd in het Duitse Freiburg. Zij coördineert internationale activiteiten gericht op de acceptatie van gedragsveranderingen, het faciliteren van kennisuitwisseling, en de ontwikkeling van projecten en processen voor duurzaamheid. Binnen Aquapath is Aiforia de expert in het betrekken van lokale gemeenschappen en in de begeleiding naar zelf- en samenredzaamheid. Zij ontwikkelt de algemene onderwijsmethoden voor verschillende EU-regio’s, met voldoende flexibiliteit om in elke regionale context van het project geaccepteerd te worden.

energies2050ENERGIES 2050, Frankrijk. Is een Franse non-gouvernementele organisatie die experts verenigt in meer dan 50 landen. ENERGIES 2050 werkt in Frankrijk en daarbuiten aan de Grote Transitie. Binnen AquaPath is ENERGIES 2050 de deskundige in activiteiten op het gebied van communicatie en verspreiding, en tevens de kwaliteitsbeheerder. Het bureau levert expertise in bewustwording en het begeleiden van burgers naar meer duurzame, milieuvriendelijke en mensgericht ontwikkelingsmodellen.

comunedimonza

Comune di Monza, Italië. Is met name bedreven in het beheren en plannen van onderwijsprojecten, alsmede in activiteiten voor scholen en/of lokale burgers. Comune di Monza levert waardevolle expertise in de ondersteuning bij zelfredzaamheid, en dan vooral: milieueducatie, burgerbetrokkenheid, het organiseren van conferenties, cursussen en lezingen gericht op onderwijzend personeel.